Bestyrelse

Navn

Adresse

tlf. nr.

Formand

Toni Madsen

Lejbøllegårdsvej 2

20322195

Næstformand

Hanne Birkvald

Lejbøllevej 42

30234350

Sekretær

Karen Ekholm

Emmerbøllevej 18

42341240

Kasserer

Kaj Jørgensen

Bygaden 45

30119784

Gunner Hyllekvist

Melbyvej 15

40115488

Oluf Henriksen

Bøstrupvej 38

21472402

Rasmus Hansen

Bøstrupvej 23

21467960

Suppleant

Karin Holm

Dageløkkevej 18

62591130

Suppleant

Kisser Warming

Nordre Landevej 33

20321667